Phóng sự của VTC về Chuông gió cao cấp nhạc thiền Dofrance

Hiện nay, chuông gió Dofrance là thương hiệu chuông gió nhạc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Thương hiệu chuông gió nhạc thiền Dofrance hiện đang được xuất đi khắp các tỉnh thành của Việt Nam và đang vươn sang thị trường các nước trong khu vực.

 

Bài viết liên quan