Chuông gió cao cấp nhạc thiền Dofrance tại chùa Địa Tạng Phi Lai

Chuông gió là một “đặc sản”, điểm nhấn tại chùa Địa Tạng Phi Lai. Như những bản nhạc reo vui của Chư thiên, đất trời và lòng người quyện hòa…Các chuông gió tại mái già lam này đêm ngày ngân nga… Và người biết không, tình yêu thương trong trái tim người cũng hệt như chuông gió vậy. Hãy luôn vang ngân và tỏa lan đi giữa cuộc đời.

Bài viết liên quan